www.agerahalsolaboratorium.se | Laktattröskeltest – konditionstest
15659
page-template-default,page,page-id-15659,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Laktattröskeltest – konditionstest

Varför ska du göra ett laktattröskeltest?

Det enkla svaret är, för att du då har möjlighet att träna effektivare och mer skadeförebyggande än vad du tidigare har gjort. Oavsett vilken motionsnivå du befinner dig på och oavsett vilken målsättning du har med din konditionsträning, har du glädje av att veta dina individuella pulszoner och tröskelvärden.

Kanske kämpar du för att krossa ett gammalt rekord eller vill du måhända bara undvika överträning? Med ett laktattröskeltest erhåller du svart på vitt din konditionsnivå, vilket kommer att hjälpa dig att optimera din träning och spara både din tid och din kropp.

 

Laktat, (som i folkmun kallas mjölksyra) bildas vid syrebrist i musklerna och är ett tecken på stress i kroppen. När din kropp belastas tungt, under hög intensitet räcker till slut inte det syre du andas in för att täcka upp för de energikrävande processerna som sker i musklerna. Det leder till att muskelcellerna tvingas att skapa energi anaerobt (utan syre). Under den anaeroba processen bildas bl.a. laktat som upp till en viss ansträngningsnivå verkar som extrabränsle i kroppen. Laktat kan nämligen omvandlas till glykos i levern och på så vis användas som ny energi för muskelcellerna.

Vid syrebrist i muskelcellerna frisätts också vätejoner (H+) som sänker pH-värdet i blodet och gör dig ”sur”. Din kropp kan klara av att buffra bort vätejoner och omvandla laktat till energi men bara till en viss gräns. Vid fortsatt syrebrist i cellerna och ökad fysisk ansträngning ansamlas snart vätejoner och laktat i blodet och du kommer att uppleva dig trött och öm i musklerna. Du kommer till slut att tvingas sänka din intensitet och dra ner på tempot. I detta läge har du gått över din laktattröskel.

Så vid vilken intensitet kan du arbeta utan att samla på dig stora mängder laktat och vätejoner i blodet? Den frågan besvaras med hjälp av ett laktattröskeltest. Testet, som utförs på löpband går i stora drag till som följer;

Ett initialt laktatvärde tas i vila genom ett stick i fingret. Du värmer därefter upp i ett lugnt tempo på löpbandet under några minuter. När du fått upp pulsen något och känner dig varm ökas farten på löpbandet till en satt hastighet som du håller under ca tre till fyra minuter. En ny blodanalys utförs därefter och sedan ökas hastigheten på bandet ytterligare. Antalet intervaller som du springer under successivt ökad ansträngning bestäms av värdet på analyserna som utförs under testets gång. Innan varje ny fartökning tas ett blodprov från ditt finger ur vilket laktatvärdet analyseras.

När testet är färdigt får du en genomgång av dina resultat och tips på upplägg för effektivare konditionsträning för att möta syftet med din träning.

Observera att testet kan vara mycket fysiskt utmanande och bör dessutom vara standardiserat för bästa resultat, så kom väl förberedd.

Tänk på följande:

 

 

  • Kom ombytt. (Efter testet finns det möjlighet att byta om på plats men vi kan tyvärr inte erbjuda duschmöjligheter i nuläget).
  • Undvik att träna samma dag som testet utförs och hårdträna inte dagen före testet.
  • Undvik att äta för tätt inpå testet. Den senaste större måltiden bör ha intagits mer än två timmar före testet. Viktigt är dock att du har ätit och druckit ordentligt dagen före.
  • Rökning, snusning och kaffedrickande bör undvikas timmen innan testet.
  • Eftersom testet innebär en hög belastning på kroppen ska det inte utföras om du känner dig det minsta förkyld eller har en infektion i kroppen. Resultaten blir missvisande och du kan potentiellt förvärra dina symptom.

PRIS

Laktattröskeltest              1050;-